Dijital Radyografi ile Tanı

Son yıllarda, birçok diş hekimi konvansiyonel radyografi sistemlerini dijital görüntüleme sistemleri ile değiştirmektedir. Günümüzde birçok dijital radyografi sistemleri piyasada bulunmaktadır. Gerçek zamanlı görüntüler solid-state dedektörler olan CCD (charge coupled device) ya da CMOS (complementary metal oxide semiconductor) ile elde edilir. Diğer bir alternatif teknoloji ise görüntü oluşturmak amacıyla fosfor plakları kullanan PSP (photostimulable phosphor plate) sistemleridir.

Dijital sistemler sayesinde filmden daha kısa sürede ve hastaya daha az radyasyon verilerek dijital görüntüler oluşturulduğu gibi bu görüntüler geliştirilebilir, dijital ortamda saklanabilir ve transfer edilebilir. Bunlara ilaveten, hasta eğitimi daha iyi yapılabilir ve hekimin son model teknoloji kullanması hastaların gözündeki hekim algılamasını olumlu yönde etkiler.

Dental Radyoloji

Dental Radyoloji, teşhisten tedaviye ve tedavi sonrası değerlendirme aşamalarında diş hekimliğinde yer alan en önemli bilim dalları arasındadır.

Hastalarımız kliniğimize başvurduğunda dosyaları oluşturulup, öncelikle klinik muayeneleri yapılır.

Bu muayene esnasında hastamızın şikayetleri ve beklentileri değerlendirilir, bu aşamada doğru teşhis ve tedavi planlaması yapabilmek için radyografik görüntülemeye ihtiyaç duyulur.

Dental kliniklerde kullanılan radyografi cihazlarının radyasyon yayma değerleri çok azdır, ancak yine de gebe veya gebelik şüphesi olan hastalarımızın bu konuda hekimlerimizi bilgilendirmesi gerekmektedir.

Gebe veya gebelik şüphesi olan hastalarımızda zorunlu durumlar haricinde röntgen alınmaz, zorunlu durumlarda ise kadın doğum uzmanıyla konsültasyona gidilip röntgen filmi alınması gerekmektedir.

1. Dijital Radyovizyografi (RVG):

Özel bir görüntüleme sensörü ve taşınabilir bir radyografi cihazı ile alınan radyografik görüntüleme metodudur.

Alınan görüntü aynı anda bilgisayar ekranında görünür, bekleme süresi olmaması nedeniyle oldukça pratik bir görüntüleme sistemidir.

Bu görüntüleme yöntemiyle dişlerin detaylı ve net görüntülemesi yapılır.

Klinik olarak inspeksiyonla (gözle muayene ile) görülemeyen ara yüz çürüklerinin teşhisi, başlangıç halindeki kök ucu iltihabi lezyonlarının görüntülenmesi ve kanal tedavisi aşamalarında kök boyutunun tespiti için kullanılır.

2. Dijital Panoramik Röntgen:

Bu görüntüleme yöntemiyle ağız içindeki tüm dişler ve çene kemikleri aynı film düzleminde saniyeler içinde görüntülenir.

İlk muayenede ihtiyaç duyulan çok önemli bir görüntüleme sistemidir.

Ağız içindeki tüm dişlerin aynı anda görüntülenmesini sağladığı için teşhis ve tedavi basamaklarında sıkça kullanılan bir görüntüleme metodudur.

3. Lateral Sefalometrik Film:

Ortodontik tedavi (tel tedavileri) uygulamaları öncesinde bazı teknik analizlerin yapılması gerektiği durumlarda kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

4. El Bilek Radyografisi:

Çocuklarda çene gelişimini ve çenelerin büyüme süreçlerini değerlendirmek amacıyla alınan radyografik değerlendirme yöntemidir.

Bu görüntüleme yöntemiyle gerçek kemik yaşı değerlendirilir ve ortodontik tedavi planlaması bu değerlendirmeye göre yapılır.

El bileklerindeki anatomik yapıların birbirine yaklaşma miktarları değerlendirilerek, kemik gelişiminin ne kadar süre daha devam edeceği anlaşılır.

5. Dental Volumetrik Bilgisayarlı Tomografi:

Bu görüntüleme yöntemiyle konvansiyonel yöntemlerle elde edilemeyen detaylı ve net görüntüler elde edilir.

Çene kemiklerinin ve dişlerin bilgisayarlı ortamda hatasız üç boyutlu görüntülenmesi sağlanır.

İmplant öncesi çene kemiği miktarının ve genişliğinin değerlendirmesinde, ayrıca gömülü dişlerin hangi pozisyonda lokalize olduklarının görülmesi amacıyla sıkça kullanılır.

Ayrıca çene kemikleri içinde gelişen kist ve benzeri lezyonların net görüntülenmesini sağlar.
Dental bilgisayarlı tomografiler, standart tomografi cihazlarına kıyasla çok daha az radyasyon içerirler.

Diş hekimliğinde büyük cerrahi operasyonlar öncesinde hata payını minimalize etmesi nedeniyle çok önemli bir görüntüleme yöntemidir.